Lunsjdebatt: Klimanøytral byutvikling

Bli med å diskuter byutvikling sammen med Tromsø kommune

  • Sted: Rødbanken
  • Dato: 5. november–5. november
  • kl. 11:30–12:30

Klimanøytral byutvikling – hvordan få det til i Tromsø?

Lunsjdebatt under DARK 2021.

Byutvikling er en omfattende og mangefasettert prosess. Byene skal være klimavennlige, sosialt rettferdige og gode steder å bo. Forskningssenteret INCLUDE frembringer kunnskap om hvordan et sosialt rettferdig lavutslippssamfunn kan realiseres. Hvilke hensyn står mot hverandre, og hvordan veier man hensynene opp mot hverandre når behovene krasjer? Hvilke prosesser og samarbeid kan forene forskningsmiljøer, offentlig, privat og frivillig sektor? Kan man klare å utvikle en klimanøytral by samtidig som man ivaretar et sosialt rettferdig samfunn?

Program:

  • Velkommen v/ NODA
  • Innledning ved Tone-Marie Myklevoll, leder for kommune- og byutviklingsutvalget (KOBY), Tromsø kommune
  • Innlegg om INCLUDE v/ Mette Solnørdal, forsker og førsteamanuensis ved Handelshøyskolen, UiT
  • Diskusjon

Det serveres kaffe og noe søtt til.
Gratis inngang, påmelding kreves på grunn av servering. Book billett her

COVID
Deres sikkerhet er viktig for oss.
Lokalene er store slik at vi klarer å plassere stolene med 1-meters avstand men:
-Hold avstand i pausene, og ta gjerne med munnbind hvis du ønsker det.
-Hold deg hjemme hvis du er syk
-Bruk Antibac som er plassert i lokalet

Kjøp billett her