Om DARK

«Det er bare å lukke øynene. Se for deg alle ting rundt deg. Alle bygninger, møbler, klær, telefonen, alt. Hvis det ikke hadde vært noen som hadde designet det, hadde det ikke vært noe der. »

Design og arkitektur er alt vi omgir oss med. Fagene er problemløser og  hjelper oss å utnytte fortrinn, løse utfordringer og skape samfunnsutvikling gjennom funksjonelle og effektive løsninger tilpasset klima, ressurser og levesett.

Akkurat det, er det alt for få som vet.

I fellesskap med en rekke samarbeidsaktører inviterer nå Nordnorsk Design og Arkitektursenter til Nord-Norges første felles arena for design og arkitektur. DARK2021!

DARK sin rolle er å være en fremtidsrettet veiviser. Festivalen handler om å oppleve, forstå, bli involvert og engasjert. Deltakerne skal få ny kunnskap, oppdage muligheter og lære hvordan de kan anvende design og arkitektur i egen hverdag. Det være i en bedrift, offentlig sektor eller i eget hjem.

Det er den reelle verdien av DARK. Den handlekraften og positive begeistringen som skal settes ut i livet under og alle dager etter festivalen!

Welcome to the DARK side. We have change!